วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2554

สาธิตการทำยางเครพจากขี้ยาง

สาธิตการทำยางเครพจากขี้ยางครับ
               
ประกอบด้วยขั้นตอน 3 ส่วน
                             

1. บดขี้ยางก่อนเข้ารีดเครพ
2.นำก้อนยางที่ได้จากข้อ 1 มา เข้าเครื่องเพื่อทำการรีดเครพ3. ขั้นตอนสุดท้ายคือรีดให้เครพบางและบดให้เนื้อยางละเอียดยิ่งขึ้นสร็จจากนี้ก็นำไปตากและพร้อมจะขายได้ครับ

สมพงค์
087-692-3836
sompong10000@hotmail.com
รับติดตั้ง วางไลท์ผลิต จัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง สร้างและผลิตเครื่องจักรใหม่มือ 1 รับซ่อมจักรรีดเครพเก่ามือ2

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

การนำยางวัตถุดิบ แช่น้ำก่อนทำการรีดเครพ (Natural rubber prepare before crepe)

การนำยางวัตถุดิบ แช่น้ำก่อนทำการรีดเครพ
(Natural rubber prepare before crepe)

             มีหลายๆบริษัทที่ไม่ให้ความใส่ใจในการเตรียมวัตถุดิบยางก่อนทำการผลิต การนำวัตถุดิบที่ได้รับซื้อมาทำการผลิตเลยนั้นจะทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรเสียหายอันเนื่องมาจากสิ่งปลอมปนในตัววัตถุดิบเอง รวมทั้งวิธีการจัดเก็บของผู้ประกอบการด้วย

การจัดวางวัตถุดิบในที่โล่งแจ้ง
หรือแม้แต่ในที่จัดเก็บในร่มก็ตาม
สิ่งปลอมปนในเนื้อยางเองจะทำให้เครื่องจักรเสียหาย
การนำยางวัตถุดิบไปแช่นำ้ทิ้งไว้จะช่วยให้สิ่งปลอมปนที่ติดอยู่ภายนอกของยางหลุดออกไปทำให้ลดภาระเครื่องอีกทั้งยางจะนิ่มลงทำให้เครื่องรีดเครฟทำงานน้อยลง
เขย่าด้วยรางสั่นจะช่วยให้สิ่งสกปรกออกมากยิ่งขึ้นครับ


การทำยางเครฟ จากน้ำยางสด (Latex crepe rubber)

 กระบวนการทำยางเครฟด้วยน้ำยาง
(Latex crepe rubber process and machine)

ด้วยปัจจุบันมีความต้องการยางเครพเพิ่มขึ้น ปริมาณยางเครพขาวที่จะเอามาทำยางเครพจะทำมาจากน้ำยางมากกว่าที่จะใช้ยางก้นถ้วย อันเนื่องมาจากการควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่ง่ายกว่าและปริมาณสิ่งปนเปื้อนน้อยกว่าก้อนยางถ้วย ดังนั้นโรงงานสมัยใหม่ที่ผลิตยางเครพขาวจะใช้น้ำยางเป็นวัตถุดิบหลักในการทำยางเครพครับ


บล๊อคปูนด้านซ้ายในภาพจะเป็นบ่อที่ใช้ในการเทนำยางให้เข้าไปผสมกับกรดอ่อนเพื่อให้ยางแข็งตัวจะได้ยางที่มีสีขาวลักษณะเป็นแพดังรูป และก่อนจะเข้าเครื่องรีดเครพจะต้องเข้าเครื่องบดตีหรือเครื่องทุบ ทำการทุบยางให้มีขนาดแบนลงเพื่อสะดวกในการเข้าเครื่องรีดเครพ

ลักษณะของเครื่องทุบยาง

แผ่นยางที่พร้อมเข้าเครื่องรีดเครฟ
เครื่องรีดเครพแบบสายการผลิตนี้จะวางอนุกรมต่อเนื่องโดยมีสายพาน conveyor นำส่งยางซึ่งอย่างน้อยจะวาง 3 เครื่องต่อ 1 ระบบดังภาพ
ภาพรวมการทำทั้งระบบ

รับออกแบบ ติดตั้ง วางline ผลิตยางเครพ
http://hatyaimechdesign.blogspot.com
e-mail: sompong10000@hotmail.com
087-6923836

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

การบรรจุหีบห่อยางคอมปาวด์ (Compound Rubber Package)

หลังจาก ยางคอมปาวด์ได้ผลิตจากสกรู press แล้ว ยางคอมปาวด์จะถูกตัดชั่ง

ยางคอมปาวด์ที่ถูกตัดชั่งเพื่อรอการอัดแท่ง
แม่พิมพ์เพื่อทำการอัดแท่ง
พิมพ์อัดยาง
ทำการอัดยางคอมปาวด์ให้เป็นแท่งเพื่อการบรรจุหีบห่อ
ยางคอมปาวด์ที่อัดแท่งและบรรจุหีบห่อพร้อมจำหน่าย

กระบวนการผลิต Compound Rubber และ เครื่องผลิตยางคอมปาวด์ Carbon Black

COMPOUND CARBON BLENDED RUBBER 


ยางคอมปาวด์คาร์บอนแบล็คใช้ยางแผ่นรมควันผสมกับสารเคมีเขม่าดำ(Carbon Black N330) โดยมีอัตราส่วน ยางแผ่นรมควัน 95 % Carbon Black N330 5 %


ส่วนผสมหลัก ยางแผ่นรมควัน กว่า 90-95%

ส่วนผสม Carbon Black N330
กระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ Carbon Black 
ใส่วัตถุดิบหลัก ยางแผ่นรมควัน 
ใส่ Carbon Black ในการผลิตมอเตอร์ขับเกียร์บล๊อคด้วยพูเล่และสายพานขับให้สกรูรีดผสมยางแผ่นและCarbon Black ในสกรู press ตัวที่1
สกรู press จะอัดให้ยางและCarbon Black ผสมกันและถูกขับออกท้ายสกรู
ที่ท้ายสกรูเครื่อง press มีควันจำนวนมากที่เกิดจากความร้อนที่สรูบีบยาง ต้องติดตั้งพัดลมดูดควันทิ้ง
สายพานจะลำเลียงยางคอมปาวด์ที่ได้จากการบีบอัดที่สกรู press ตัวที่1 ไปยังสกรู press ตัวที่ 2


ยางที่ผ่านการผสมและบีบด้วยสกรู press ตัวที่1 จะไหลผ่านสายพานและเข้าสกรู press ตัวที่ 2 เพื่อทำการบีบอัดยางให้ละเอียดยิ่งขึ้น
สกรู press ตัวที่ 2 ไล่บีบให้ยางคอมปาวด์จนมีเนื้อยางผสมกันอย่างสมบูรณ์ เป็นเนื้อเดียวกัน
เช่นกันกับสกรู press ตัวที่ 1 ควันที่เกิดจากความร้อนที่ปลายสกรู press จะถูกดูดออกด้วยพัดลม
สายพานจะนำยางคอมปาวด์ที่ผสมแล้วไประบายความร้อน

ยางคอมปาวด์จะไหลลงสายพานและผ่านกระบวนการระบายความร้อนด้วยอากาศจากพัดลม


ยางคอมปาวด์ที่ได้จาการผลิต ไหลลงจากไลน์ผลิตที่ผ่านกระบวนการระบายความร้อนแล้ว ยางคอมปาวด์ที่ได้ เป็น product ที่สมบูรณ์แล้วสามารถ package และส่งขายได้
ตลาดยางคอมปาวด์ MARKETTING COMPOUND RUBBER


ตลาดยางคอมปาวด์ MARKETTING COMPOUND RUBBER

               ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องตลาดยางคอมปาวด์ ก็ต้องให้คำแนะนำก่อนว่า คำว่า (Rubber Compound) ยางคอมปาวด์ในทางเทคโนโลยี หมายถึง ส่วนผสมของยางกับสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ผสมกับยาง เป็นส่วนผสมที่ได้บดผสมให้มีความเป็นเนื้อเดียวกัน พร้อมที่จะขึ้นรูปเช่นเดียวกับยางมาสเตอร์แบทซ์ (Master Batch)
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติมากที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3.2 ล้านตันต่อปี ใช้ยางธรรมชาติในประเทศ 10 เปอร์เซ็น นอกนั้นส่งออกต่างประเทศในรูปแบบของยางแผ่นรมควันอัดก้อน, ยางแท่ง และน้ำยางข้น 60 เปอร์เซ็นตามลำดับ

         วัตถุดิบและกระบวนการผลิตยางคอมปาวด์ที่ใช้ในการแปรรูปยางคอมปาวด์ วัตถุดิบที่ใช้มียางแผ่นรมควัน, ยางแท่ง STR 20 หรือยางอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางที่กล่าวมา ในสถาบันเกษตรกรในปัจจุบันมีการผลิตประเภทของยางคอมปาวด์ 2 ชนิด 1). มียางคอมปาวนด์คาร์บอนแบล็ค(COMPOUND CARBON BLENDED RUBBER) กับ คอมปาวด์ RSS SBR 1502 โดยใช้ส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ยางคอมปาวด์คาร์บอนแบล็คใช้ยางแผ่นรมควันผสมกับสารเคมีเขม่าดำ(Carbon Black N330) โดยมีอัตราส่วน ยางแผ่นรมควัน 95 % Carbon Black N330 5 % ส่วนยางคอมปาวด์ RSS SBR 1502 ใช้ยางแผ่นรมควันผสมกับยางเทียม SBR 1502โดยมีอัตราส่วน ยางแผ่นรมควัน 96 % ยางเทียม SBR 1502 3.5 % และ กรด STEARIC ACID 0.5 %2). ยางคอมปาวด์ STR 20 โดยกรรมวิธีการผลิตเหมือนกับการผลิตยางคอมปาวนด์แบบชนิดที่หนึ่ง จะแตกต่างกันก็ตรงที่ประเภทที่ 1 ใช้ยางแผ่นรมควันเป็นวัตถุดิบในการแปรรูป ส่วน ประเภทที่ 2 ใช้ยางแท่ง STR 20 เป็นวัตถุดิบในการแปรรูป

                      การผลิตยางคอมปาวด์เป็นนวัตกรรมใหม่ในการผลิตยางเพื่อการส่งออก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันตลาดโลกปัจจุบันตลาดยางคอมปาวด์มีการขยายตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศจีน ทำให้ผู้ประกอบการโรงงานหันมาแปรรูปเป็นยางคอมปาวด์เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดยางของจีนที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่ราย ที่มีกำลังการผลิตยางคอมปาวด์ เพราะใช้ต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากเครื่องจักรมีราคาแพง และไม่สามารถสนองความต้องการของตลาดจีน

               ตลาดยางคอมปาวด์ปัจจุบันเป็นตลาดที่สดใสกว่ายางตัวอื่นเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก และมีราคาดีกว่ายางแผ่นรมควัน โดยเฉพาะประเทศจีนจะมีการเก็บภาษีนำเข้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ส่วนยางคอมปาวด์ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าเป็นระยะเวลา 6 ปี ทำให้ลูกค้าหันมาสนใจใช้ยางตัวนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะช่วยลดต้นทุนการผลิต เพราะรัฐบาลจีนกับประเทศคู่ค้ายาง มีข้อตกลงอัฟต้า (AFTA) ยกเว้นภาษีนำเข้าของจีนให้กับยางคอมปาวด์เพียงอย่างเดียว นอกจากยางคอมปาวด์แล้วยางทุกชนิดจะต้องเสียภาษีนำเข้า 20% บวก Vat อีก 17 % และมีคู่แข่งทางการค้าน้อย จึงเป็นโอกาสดีของผู้ส่งออกยางคอมปาวด์ โดยผู้ประกอบการส่งออก จะต้องมีใบรับรองจากกรมการค้าต่างประเทศ เรียกว่าเอกสารฟอร์มอี (Form E) เพื่อระบุแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทย ว่าเป็นยางคอมปาวด์ที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสู่ประเทศจีน เป็นช่องทางที่ทำการตลาดได้ดีกว่ายางชนิดอื่นๆ 

ยางคอมปาวด์ (Compound Rubber)


ยางคอมปาวด์ (Compound Rubber) คืออะไร
                ยางคอมปาวด์ คือยางธรรมชาติที่ผสมสารเคมีเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ
ยางคอมปาวด์สามารถแยกได้เป็น 2 แบบ
แบบที่ 1 คือ คอมปาวด์แท้ๆ มีการผสมสารเคมี และหรือยางสังเคราะห์ในสูตรที่แน่นอน นำไปทำผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ
คุณสมบัตินั้นๆ เป็นการเฉพาะ มักจะสั่งทำเป็นกรณีพิเศษ และมักไม่บอกสูตรผู้อื่น โดยทั่วไปมียางธรรมชาติผสมอยู่ตั้งแต่ 40-70%

            แบบที่ 2 เรียกได้ว่าเป็นคอมปาวด์เทียม จะมีการผสมสารเคมี หรือยางสังเคราะห์ หรือถ่านดำ เข้าไปประมาณ 3% เป็นอย่างน้อย ใช้เพื่อการส่งออกไปจีนโดยเฉพาะ เนื่องจากยางชนิดนี้จะมีภาษีนำเข้าต่ำกว่ายางธรรมชาติล้วนๆอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 9-10 บาท ดังนั้นเจตนาหลักของยางชนิดนี้คือเพื่อเลี่ยงภาษีนำเข้าจีนเป็นการเฉพาะ ดังนั้นผู้ซื้อยางชนิดนี้เพื่อใช้ในเมืองไทยไม่น่าจะมี ถ้ามีก็เพื่อขายต่อไปจีน
ราคาจะพอๆกับยางแท่ง หรือสูงกว่านิดหน่อย

ยางคอมปาวด์เอาไปทำอะไร

ยางนอกรถยนต์
ยางในรถยนต์
ยางกันฝุ่น
สายพาน

และอีกมากมาย