วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การสร้างโรงงานยางเครพเริ่มจากศูนย์ (ที่ดินเปล่า) ตอนที่2 การเขียนแบบแปลน

จากตอนที่ 1 ที่เราทำการวัดขนาดพื้นที่และปักหมุดบอกตำแหน่งเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปคือการเขียนแบบเพื่อที่จะได้นำแบบที่เขียนขึ้นมาโดยผ่านการรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรเครื่องกล และวิศวกรไฟฟ้า ไปขออนุญาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการออกใบอนุญาตให้สร้างโรงงานและขอจดทะเบียนบริษัทต่อไป ตัวอย่างแบบโรงงานบางส่วน:

แบบการวางผังโรงงานโดยรวม
 
จากการวัดพื้นที่โดยรอบแล้วจึงทำการกำหนดขนาดผังอาคาร สิ่งก่อสร้างต่างๆในแบบโดยรวม

ตัวอย่างแบบอาคารสำนักงานภายนอก

ตัวอย่างรายละเอียดแบบสำนักงานภายใน

แบบรายละเอียดโรงทำยางเครพและโรงตากยาง


แบบโรงงานยางเครพภายนอก


สิ่งสำคัญที่สุดในการออกแบบโรงงานทำยางเครพคือขนาดพื้นที่ที่ต้องการในการทำบ่อบำบัดน้ำเสียซึ่งไม่ได้ลงไว้ให้ ณ ที่นี้ ขั้นตอนต่อไปของการสร้างโรงงานตั้งแต่ศูนย์คือการขออนุญาตต่างๆจะได้นำเสนอในตอนต่อไป

สมพงค์
087-6923836
http://hatyaimechdesign.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น