วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

การบรรจุหีบห่อยางคอมปาวด์ (Compound Rubber Package)

หลังจาก ยางคอมปาวด์ได้ผลิตจากสกรู press แล้ว ยางคอมปาวด์จะถูกตัดชั่ง

ยางคอมปาวด์ที่ถูกตัดชั่งเพื่อรอการอัดแท่ง
แม่พิมพ์เพื่อทำการอัดแท่ง
พิมพ์อัดยาง
ทำการอัดยางคอมปาวด์ให้เป็นแท่งเพื่อการบรรจุหีบห่อ
ยางคอมปาวด์ที่อัดแท่งและบรรจุหีบห่อพร้อมจำหน่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น