วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

การทำยางเครฟ จากน้ำยางสด (Latex crepe rubber)

 กระบวนการทำยางเครฟด้วยน้ำยาง
(Latex crepe rubber process and machine)

ด้วยปัจจุบันมีความต้องการยางเครพเพิ่มขึ้น ปริมาณยางเครพขาวที่จะเอามาทำยางเครพจะทำมาจากน้ำยางมากกว่าที่จะใช้ยางก้นถ้วย อันเนื่องมาจากการควบคุมคุณภาพของผลผลิตที่ง่ายกว่าและปริมาณสิ่งปนเปื้อนน้อยกว่าก้อนยางถ้วย ดังนั้นโรงงานสมัยใหม่ที่ผลิตยางเครพขาวจะใช้น้ำยางเป็นวัตถุดิบหลักในการทำยางเครพครับ


บล๊อคปูนด้านซ้ายในภาพจะเป็นบ่อที่ใช้ในการเทนำยางให้เข้าไปผสมกับกรดอ่อนเพื่อให้ยางแข็งตัวจะได้ยางที่มีสีขาวลักษณะเป็นแพดังรูป และก่อนจะเข้าเครื่องรีดเครพจะต้องเข้าเครื่องบดตีหรือเครื่องทุบ ทำการทุบยางให้มีขนาดแบนลงเพื่อสะดวกในการเข้าเครื่องรีดเครพ

ลักษณะของเครื่องทุบยาง

แผ่นยางที่พร้อมเข้าเครื่องรีดเครฟ
เครื่องรีดเครพแบบสายการผลิตนี้จะวางอนุกรมต่อเนื่องโดยมีสายพาน conveyor นำส่งยางซึ่งอย่างน้อยจะวาง 3 เครื่องต่อ 1 ระบบดังภาพ
ภาพรวมการทำทั้งระบบ

รับออกแบบ ติดตั้ง วางline ผลิตยางเครพ
http://hatyaimechdesign.blogspot.com
e-mail: sompong10000@hotmail.com
087-6923836

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น