วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การปรับปรุงห้องรมยางเก่าเพื่อทำการอบยางเครพ

สืบเนื่องจากการเข้าไปซ่อมเครื่องรีดยางเครพมือสองของลูกค้าของผม ปรากฎว่าประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจะผลิตได้เร็วขึ้นกว่าเดิมปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น  อันนี้เป็นข้อดีครับ เมื่อมีข้อดีก็จะมีปัญหาที่ให้เราขบคิดกันอีกครับ ปรากฎว่าเมื่อผลิตได้มากกว่าเดิมผลคือจะให้ไปตากตรงไหน? ที่ตากไม่พอ!! เนื่องจากยางเครพ เป็นยางที่ตากในที่ร่มธรรมดา การตากกลางแดดจะทำให้ยางละลายติดกันจนเหนียว


เมื่อผลิตได้มากเอาไปไหน??? ถ้าตากโดยใช้เวลาน้อยวันก็จะขาดทุนนำ้หนักน้ำ (ขายโรงงานแล้วขาดทุน) เนื่องด้วยยางเครพมีคุณสมบัติไม่เหมือนกับยางแผ่น ไม่สามารถนำยางเครพเข้าอบ ณ ห้องรมยางแผ่นได้โดยตรง ต้องปรับสภาพห้องให้เหมาะสมกับการทำการอบยางเครพครับ ในบทความนี้ผมได้นำเสนอการปรับปรุงห้องรมยางแผ่นเก่าให้สามารถอบยางเครพได้ครับ จะได้ลดเวลาในการตากยางเครพลงครับ

ทุบพื้นห้องเดิมก่อนเนื่องการวางระบบลมร้อนระบายไม่เหมือนกัน

ทุบเคลียร์ทำลายพื้นเก่าออกก่อน

วางระดับท่อระบายลมร้อน

ท่อระบายลมร้อน

วางตำแหน่งท่อระบายลมร้อน

ท่อระบายลมร้อนที่ผูกเหล็กเสร็จ

ติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ

งานติดตั้งลูกหมุน

เปิดกระเบื้องมุงหลังคาเพื่อติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ

ลูกหมุนระบายอากาศที่ติดตั้งเสร็จ
เทพื้นคอนกรีต

ติดตั้งกลไกระบบการเปิดหน้าต่างระบายอากาศ

  ฝ้าบนที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมระบบเปิด-ปิด หน้าต่างระบายอากาศ

ลองทดลองอบแล้ว 

 เปรียบเทียบเนื้อยาง: ในภาพนี้เป็นยางเครพที่ตากในที่ร่มลมพัดธรรมชาติ ตากประมาณ 10 วัน
เปอร์เซ็นต์ยาง 85 รวมเปอร์เซ็นต์ความชื้น 9ุ6% สีอ่อนกว่าเล็กน้อย

เปรียบเทียบเนื้อยาง: ในภาพนี้เป็นยางเครพที่ผ่านการอบ ประมาณ 4 วัน
เปอร์เซ็นต์ยาง 88 รวมเปอร์เซ็นต์ความชื้น 96% สีเข้มกว่ายางที่ตากธรรมชาติ

สรุป:
         1.เปรียบเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ยางรวมกับความชื้นที่เท่ากัน ยางที่อบน้ำหนัก
จะน้อยกว่าแต่แห้งมากกว่าขายได้ราคาดีกว่าครับ
         2.ระยะเวลาการตากสั้นกว่า
         3.สามารถผลิตได้มากเมื่อมีผลผลิตมาก
         4.ควบคุมการขายได้ดีสามารถเลือกขายได้ ขณะที่ราคายางแพงครับ

สมพงค์
087-692-3836
sompong10000@hotmail.com
รับติดตั้ง วางไลท์ผลิต จัดหาอะไหล่ซ่อมบำรุง สร้างและผลิตเครื่องจักรใหม่มือ 1 
รับซ่อมจักรรีดเครพเก่ามือ2 ออกแบบและสร้างห้องอบยางเครพไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น