วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

รีโทรฟิต (Retrofit) คืออะไร

รีโทรฟิต คืออะไร

     ในการใช้งานเครื่องจักรกลบ่อยครั้งที่เราพบว่าเครื่องจักรเก่าๆ ที่มีฟังก์ชั่นการทำงานที่ล้าสมัย
หรือส่วนประกอบบางส่วนอาจเกิดความเสียหายทำให้ไม่สามารถใช้งานได้แต่ส่วนประกอบหลัก ๆ
ยังสามารถใช้งานได้ดี ดังนั้น การปรับปรุงฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องจักรโดยปรับปรุงชุดควบคุม
(Controller)  การปรับปรุงระบบขับเคลื่อนแกน  (Drive System)  เช่น  มอเตอร์ (Motor),
ไดร์ฟเวอร์ (Driver) และการปรับปรุงระบบ (Mechanic System)  อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งสามอย่างรวมกันเพื่อให้เครื่องจักรที่เสียหาย หรือล้าสมัยสามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
เรียกว่า
  การรีโทรฟิต

ชนิดของการรีโทรฟิต
     ชนิดของการรีโทรฟิตขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องจักร และฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการหลังจากการรีโทรฟิตหากเครื่องจักรเดิมเกิดความเสียหายมากหรือต้องการฟังก์ชันการทำงานพิเศษรวมทั้งเครื่องจักรอาจมีอุปกรณ์เพิ่มเติมแน่นอนว่าการรีโทรฟิตย่อมต้องการทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงรวมทั้งต้นทุนในการพัฒนาซอฟแวร์เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามเราสามารถแบ่งการรีโทรฟิตได้สามระดับตามความเสียหาย  และความคุ้มค่าโดยประยุกต์ให้เหมาะสม
กับผู้ประกอบการในไทย ดังนี้ 


1. แบบพื้นฐาน
      
คือ การเปลี่ยนเฉพาะชุดควบคุมเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่อุปกรณ์ในระบบควบคุมมีปัญหา
เกิดการชำรุดเสียหายจากอายุการใช้งานไม่สามารถซ่อมหรือนำมาเปลี่ยนใหม่ได้เนื่องจากผู้ผลิตได้ยกเลิกการ
ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวเพราะล้าสมัยหรือมีรุ่นใหม่มาแทนอย่างไรก็ตามการรีโทรฟิตแบบพื้นฐานใช้ต้นทุนต่ำความสำเร็จจึงมีน้อยเมื่อเทียบกับการรีโทรฟิตแบบกึ่งสมบูรณ์และแบบสมบูรณ์

  

2. แบบกึ่งสมบูรณ์
  
   เป็นการเปลี่ยนเฉพาะอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าที่สำคัญ คือ ชุดควบคุม และมอเตอร์
ขับเคลื่อนแกนทั้งหมด  จากข้อ 1 ผู้อ่านได้ทราบถึงกระบวนการเปลี่ยนหรือปรับปรุงคอนโทรลเลอร์ไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงขอกล่าวเพิ่มเติมในส่วนของระบบขับเคลื่อนแกน  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เซอร์โวมอเตอร์  (Servo Motor)  เป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับเทคโนโลยีเดิมจะมีทั้งสเตปเปอร์มอเตอร์ (Stepper Motor) และมอเตอร์กระแสตรง (DC Motor) มักจะเกิดปัญหา ซึ่งในประเทศไทยการที่จะหาอะไหล่เหล่านี้เป็นเรื่องยากหรือถ้ามีส่วนใหญ่มักเป็นของมือสอง  และมีราคาสูง ผู้ขายไม่สามารถรับประกันได้  การรีโทรฟิตแบบนี้สามารถให้ความสำเร็จในระดับปานกลางด้วยราคาต้นทุนในระดับปานกลางเช่นกัน 

  

3. แบบสมบรูณ์
      หลังจากที่ได้ทราบถึงการรีโทรฟิตในข้อที่ 1 และ 2 แล้วการรีโทรฟิตที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดลำดับสุดท้ายคือ  แบบสมบูรณ์  โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้าเกือบทั้งหมดโดยรวมถึงการเปลี่ยนคอนโทรลเลอร์ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนแกนทั้งหมด  ซึ่งจะได้ความถูกต้องแม่นยำในการเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับเครื่องจักรใหม่ในงบประมาณการลงทุนของผู้ประกอบการที่ต่ำกว่ามาก  การรีโทรฟิตยังขึ้นอยู่กับระบบอื่น ๆ ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตัวเครื่องจักรอีกด้วย  เช่น  แบบแปลน  ระบบของเครื่อง  (System Diagram),  ระบบลมอัด  (Pneumatic System), ระบบไฮดรอลิค (Hydraulic System) และฟังก์ชั่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องจักรนั้น ๆ
ระบบตู้คอนโทรลเครื่องยางเครพ

ปรับปรุงระบบคอนโทรล เครื่องยางเครพ (Retrofit เครื่องจักรยางเครพ)
สมพงค์
http://hatyaimechdesign.blogspot.com
087-6923836

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น